Vnímavá inštitúcia

Byť Vnímavou inštitúciou, ktorá rozumie prekážkam a potrebám zraniteľných skupín v spoločnosti. Byť inštitúciou, ktorej záleží na zvyšovaní kvality života zraniteľných skupín a buduje mosty medzi zraniteľnými skupinami a verejnosťou. Zamestnávať vnímavých vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov s mládežou, poradcov a psychológov, ktorí sú citliví k prežívaniu zraniteľného človeka a nachádzaniu nových riešení jeho rozvoja v osobnom, pracovnom, rodinnom a občianskom živote.

Štatút programu Vnímavá inštitúcia

Staňte sa inštitúciou, ktorá je vnímavá k ľuďom s prekážkami a ktorá buduje prostredie vnímavé k rôznorodým potrebám ľudí v našej spoločnosti. Získajte značku pre svoju inštitúciu, ktorá má alebo chce mať nastavené hodnoty tak, aby podnecovala k spoločenskej zodpovednosti. Buďte súčasťou Vnímavej komunity, ktorá deklaruje, že extrémizmus a intolerantné správanie nemajú v jej inštitúcii priestor.

Certifikát a značka Vnímavá inštitúcia

Program Vnímavá inštitúcia je určený slovenským inštitúciám štátnej a verejnej správy, mimovládnym organizáciám, detským domovom a domovom seniorov. Inštitúcia, ktorá naplní podmienky programu, získa značku Vnímavá inštitúcia. Jej udelením zároveň deklaruje, že na pôde svojej inštitúcie podnecuje svojich zamestnancov k tolerancii, otvorenosti k zraniteľným skupinám a podporuje inkluzívne prostredie v inštitúcii.

Certifikát a značku Vnímavá inštitúcia odovzdávame inštitúciám, ktoré sa zapoja do programu Vnímavá inštitúcia, a to raz ročne v decembri počas slávnostného stretnutia.

Komu je program určený?

 • inštitúciám štátnej a verejnej správy, mimovládnym organizáciám, štátnym a neštátnym detským domovom, domovom sociálnych služieb, domovom pre seniorov na Slovensku
 • zamestnancom vyššie uvedených inštitúcií, ktorí chcú pre svoju inštitúciu získať značku Vnímavá inštitúcia

Prečo sa stať Vnímavou inštitúciou?

 • Budete medzi prvými, ktorí vytvoria obraz o tom, ako by mali na Slovensku vyzerať vnímavé inštitúcie
 • Budete mať špeciálne vyškolených a prakticky pripravených zamestnancov na prácu so zraniteľnými skupinami v spoločnosti.
 • Budete vedieť pracovať s predsudkami a stereotypmi vašich zamestnancov a klientov
 • Stanete sa súčasťou Vnímavej komunity

Čo môžete získať pre vašu inštitúciu

 • celoročný prístup k inovatívnemu vzdelávaciemu portálu www.onlinezivakniznica.sk, ktorý pre svoju komplexnosť a nadčasovosť získal ocenenie Generácia 3.0
 • expertnú podporu pri zavádzaní inkluzívneho prístupu na vašej inštitúcii
 • zvýhodnené vzdelávanie a bezplatné inšpiratívne a metodické webináre
 • značku, ktorá deklaruje morálnu kredibilitu inštitúcie
 • profesionálnych konzultantov a mentorov, ktorí vás pripravia na využívanie Online živej knižnice pri rozvoji Vašich zamestnancov a klientov
 • informačnú podporu a publicitu inštitúcii na národnej úrovni

Podmienky získania značky Vnímavá inštitúcia:

 1. Stratégia zapájania zraniteľných skupín do aktivít inštitúcie a jej napĺňanie.
 2. Rozvoj interných ľudských zdrojov v oblasti prežívania zraniteľných skupín, práce s prirodzeným prostredím, rodinou.
 3. Preukázaný progres kvality života zraniteľnej skupiny, s ktorou inštitúcia pracuje, prípadne na ktorú je zameraná.
 4. Inštitúcia vytvára silné partnerstvá medzi zraniteľnými skupinami a firemným, školským alebo občianskym/komunitným prostredím.

Kto môže prihlásiť inštitúciu do programu?

 1. Svoju inštitúciu môžu prihlásiť zamestnanci detských domovov, MVO, štátnej alebo verejnej správy.
 2. Vyplňte formulár, ktorý nájdete tu.

1 najmä Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, obecné a mestské úrady