Ako program pomáha?

Pomôže vyprofilovať vašu školu/katedru/fakultu ako progresívnu, inovatívnu.

Máte možnosť byť medzi prvými, ktorí sa budú podieľať na vytvorení obrazu o tom, ako by mali vnímavá škola a spoločnosť vyzerať.

Pomôže vám pri práci s predsudkami a so stereotypmi žiakov, študentov a ich rodičov.

Budete mať špeciálne vyškolených a prakticky pripravených pedagógov na prácu so zraniteľnými skupinami mladých ľudí.

Pre koho je program určený?

Patrí vaša škola medzi tie, ktoré chcú deklarovať, že:

  • v nej nie je priestor pre extrémizmus?
  • je citlivá a vnímavá voči zraniteľným skupinám ľudí v našej spoločnosti?
  • chce vytvárať inkluzívne prostredie?

V prípade, že ste na všetky tri body odpovedali áno, je tento program určený aj vašej škole.

Program je určený pre materské, základné a stredné školy, vysoké školy a fakulty na Slovensku, ktoré majú záujem o budovanie Vnímavej komunity.

Čo môžete získať pre vašu školu?

  • Celoročný prístup k inovatívnemu vzdelávaciemu programu www.onlinezivakniznica.sk.
  • Zvýhodnené vzdelávanie a bezplatné inšpiratívne a metodické webináre pre učiteľov v oblasti špecializovanej činnosti so žiakmi a študentmi so špecifickými vzdelávacími potrebami (individuálny a skupinový mentoring žiakov a študentov, využívanie koučingových techník v inkluzívnom vzdelavání, práca s rodinou žiaka a pod.).
  • Profesionálnych konzultantov a mentorov, ktorí vás zaškolia a pripravia na využívanie online knižnice.
  • Informačnú podporu a publicitu školy na národnej úrovni.

Ako sa môžete do programu zapojiť?

Po odoslaní prihlášky Vás budeme kontaktovať mailom. Pridelíme Vám mentorku alebo mentora, ktorý Vás prevedie celým procesom tak, aby ste získali certifikát a stali ste sa Vnímavou školou.

Čo všetko budete musieť Vaša škola splniť?

Máte vypracovanú alebo vypracujete stratégiu scitlivovania študentov k zranitelným skupinám s časovým harmonogramom, ktorej súčasťou je:

  • vzdelávanie učiteľov v oblasti inkluzívneho prístupu,
  • práca s inklúziou na bežných vyučovacích hodinách prostredníctvom storytellingových nástrojov,
  • motivácia a inšpirácia žiakov tvoriť triedne projekty naviazané na storytellingové vzdelávacie aktivity.

Zároveň preukážete realizáciu stratégie v sledovanom časovom období. Každá trieda vo vašej škole uskutoční Vnímavý projekt.

Chcete sa uchádzať o titul Vnímavá škola? Vyplňte prihlášku a odošlite prihlášku alebo sa informujte e-mailom na: info@eduma.sk.

Prihláška

Zaslaním prihlášky vyjadrujete súhlas so zaplatením registračného poplatku, ktorý zahŕňa administratívne náklady spojené s verifikáciou naplnenia podmienok programu a certifikačného procesu.

Prečo robíme to, čo robíme?

{{galleryTmplt in galleries}}

V rámci našich zážitkových vzdelávacích programov využívame jednu z najefektívnejších a interaktívnych metód, ktorou je storytelling. Aj cez neho rozvíjame u žiakov a študentov empatiu, vnímavosť a schopnosť formovať vlastné názory a postoje voči ľuďom s prekážkami v spoločnosti.

Metódy storytellingu využívame aj v našej Online živej knižnici.

Štatút

Čo je živá knižnica?

Online živá knižnica je inovatívny vzdelávací portál, v ktorom nájdete príbehy ľudí ako my, avšak s určitými prekážkami v spoločnosti.

Títo ľudia našli odvahu rozpovedať svoj príbeh a podeliť sa onň s ostatnými. Umožňuje tým žiakom, študentom i učiteľom počúvať, vnímať, zamyslieť sa, diskutovať a spoločne hľadať riešenia na problémy v našej spoločnosti.

Navštíviť Online živú knižnicu